Blockchaintechnologie

Als advocatenkantoor in de Brainportregio volgen wij technologische ontwikkelingen. Wij helpen u graag bij juridische en privacyvraagstukken van bijvoorbeeld de blockchaintechnologie en smart contracts.

Blockchain & Smart Contracts

Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden van de blockchaintechnologie om gegevens en transacties veilig, transparant en efficiënt op te slaan. Daarbij kan het gaan om betalingen met een digitale munt of om het uitwisselen van belangrijke gegevens, zoals contracten of eigendomsbewijzen. Alle transacties worden in ‘blokjes informatie’ opgeslagen in een gemeenschappelijke, digitale administratie: de blockchain. Kenmerkend is dat de partijen deze blokjes digitaal ondertekenen zonder tussenkomst van een derde partij. De blockchain zorgt zelf voor de validatie van iedere transactie. Met deze databasetechnologie kunnen ondernemers ook nieuwe businessmodellen creëren.

Smart contracts zijn een specifieke toepassing van de blockchaintechnologie. Deze ‘slimme contracten’ zijn in een codetaal geschreven overeenkomsten die zichzelf uitvoeren op het moment dat aan bepaalde criteria is voldaan. De smart contracts kunnen een innovatief alternatief zijn voor alledaagse contracten, zoals hypotheken, verzekeringen, kadastrale gegevens, huurovereenkomsten, geregistreerde partnerschappen, erfenissen en auteurs- en muziekrechten.

Samenwerking tussen recht en technologie is bij deze innovatieve mogelijkheden belangrijk. Wij kunnen u wijzen op de juridische en privacyaspecten. Welke eisen stelt bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming? Hoe kunt u alle elementen uit een ‘traditioneel contract’ vastleggen in een reeks gecodeerde instructies? Wat zijn de juridische gevolgen van coderingsfouten en wie is daarvoor aansprakelijk?

Contact

Wij geven graag antwoord op deze en andere vragen. Neem bij vragen over de juridische aspecten van blockchain of smart contracts dan ook gerust contact met ons op.