Incassovorderingen

Krijgt u uw geldvordering niet geïncasseerd? Ook voor incassovorderingen bieden wij service, kwaliteit en efficiëntie.

Incassovorderingen

Blijft uw nota onbetaald of heeft u andere problemen bij het innen van een geldvordering? Wij kunnen direct voor u in actie komen.

Wij stellen een sommatiebrief op, vorderen incassokosten en contractuele of wettelijke (handels)rente. Ook kunnen wij beslag laten leggen op de bezittingen van uw debiteur voordat de gerechtelijke procedure start. Zo voorkomen we dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure. In vergelijking met een incassobureau kunnen wij sneller en gerichter actie ondernemen om uw geldvordering te innen. Het slagingspercentage is bij ons dan ook groter.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.